آئین نامه داخلی

آیین نامه داخلی باشگاه کوهنوردی شهرستان لنگرود ** قوانین و مقررات: ۱. نظم و انضباط یکی از موارد مهم در امر کوهنوردی است که تمامی اعضای شرکت کننده باید آنرا رعایت نمایند. ساعت های اعلام شده برنامه ها , ساعت حرکت بوده و تمامی شرکت کنندگان باید ۱۵ دقیقه قبل از زمان اعلام شده در … ادامه خواندن آئین نامه داخلی