آئین نامه داخلی

آیین نامه داخلی باشگاه کوهنوردی اته کو شهرستان لنگرود قوانین و مقررات حضور در برنامه ها: ۱. رعایت نظم و انضباط تیمی ۲. لطفا ۱۰ دقیقه قبل از زمان اعلام شده در محل حضور داشته باشید. ۳. همکاری با افراد مسئول مشخص شده در هر برنامه ۴. رعایت شئونات اخلاقی الزامیست. ۵. شوخی های بی … ادامه خواندن آئین نامه داخلی